Welkom bij Spelen is de kunst

Kunst om de Levenskunst

Voor wie is deze site?

Deze site richt zich tot studenten aan docent theater – en andere docent opleidingen en tot startende docenten Voortgezet Onderwijs die spel/theater geven of spel willen integreren in een ander schoolvak. Spel zou centrum van cultuur en cultuureducatie moeten zijn als we Homo Ludens recht willen doen. Ieder mens ontwikkelt zich aan en binnen de cultuur waarin z/hij leeft en vaak beseffen we niet de nauwe samenhang tussen beide.

Wat biedt deze site?

Vanuit de kernelementen van cultuur geven we in het basismenu handreikingen om spelkwaliteiten te ontwikkelen. In het menu erboven staan we stil bij het onderwijswerkveld en stellen  vraagtekens bij Cultuur in de spiegel (2010). We reiken richtingaanwijzers aan voor het speelveld en. beschrijven begeleiderkwaliteiten die je als docent inzet ten dienste van spel en spelers.

Wat draagt spel bij?

Het kind tekent de mens als koppoteling en typeert daar de westerse mens fantastisch mee. Topzwaar als we zijn, redeneren – rekenen we als de beste en rennen daarheen waar we menen te moeten zijn. Mensen worden zo niet geboren, we zijn tot veel meer in staat met onze zintuigen, ons inlevingsvermogen, creatie bronnen en rijkdom aan mogelijkheden.

Hoe realiseer je spel/theater binnen schoolmuren?

We werken in het basismenu de vijf spelelementen uit in geschikte werkvormen voor 12 – 15 jarigen.
In het boven menu staan we stil bij cultuur en kunsteducatie en de kwaliteiten van een Magic Teacher.

Waarom spel/theater in het voortgezet onderwijs?

Spelen is inherent aan leven. Aan spel zoals hier beschreven liggen vormen van spel/theater ten grondslag. Namen wijzigen: expressie – drama – toneel – theater,  spel blijft. Spel stimuleert het durven, doen en denken: het fantaseren, spelen en reflecteren. Spel biedt daarmee het onderwijs een cruciale dimensie om jongeren voor te bereiden op het leven. Voor wie spel meer wil onderzoeken en verantwoorden, zie Ludische Pedagogie.  

Medewerkers uit de praktijk

Deze site is een bewerking van Spelen is de kunst (2010). Voortschrijdend inzicht in het samenspel met studenten en docenten lag eraan ten grondslag. Collegae uit het land reageerden, Maartje van Amersfoort ontwierp het leerplan voor de onderbouw V.O. en de voorbeeldlessen. Ze was daarnaast mijn sparringpartner en droeg bij aan de ontwikkeling van de richtingaanwijzers voor het speelveld. Verschillende (oud-)studenten en collegae theater V.O. maakten spelopdrachten op grond van hun succesvolle (stage)praktijk; hun namen zijn ter plaatse vermeld bij die spelen. Sinds ik met pensioen ben kan de praktijk op deze site alleen maar groeien door jouw inbreng, Graag plaats ik hier actuele lessen zodat we samen aantonen dat spelers vervangen kunnen worden omdat spelen altijd doorgaat. Ben je over een lessenserie, spel of project enthousiast en past het in de context van Spelen is de Kunst?

Voor leerkrachten Basisonderwijs verwijs ik naar Spelen vanuit verbeelding.

Ubbergen, update winter 2020/21