Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel.                                                                            Lidwine Janssens

Elementair samenspelen zowel op spelvloer, werkvloer, in ieders persoonlijk leven, als in samenleven.

Het kunstvak theater verovert langzamerhand terrein sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw.
In de jaren tachtig kreeg het bestaansrecht in het basisonderwijs onder de titel: spel en beweging. In het voortgezet onderwijs kreeg het de naam drama en werd vooral ingezet vanwege de goede resultaten op het vlak van sociale vaardigheid. Het echte werk liet men over aan Jeugdtheaterscholen. Met de komst rond de eeuwwisseling van CKV groeide de ruimte voor het kunstvak in het voortgezet onderwijs en kan men er eindexamen in doen. Hoe het vak er op dit moment voorstaat is zeer school afhankelijk. In hoeverre het speelse spel ruimte krijgt naast het beoefenen van het ambacht is  docent afhankelijk. Kerndoelen zijn in de loop der jaren ontwikkeld en vernieuwd, ze bieden veel  ruimte om naar eigen inzicht spel/theater vorm te geven.

Ubbergen, update herfst 2020