klimmen — aarzelend klimmen — aarzelend klom ze op het schichtige paard

Je combineert actiekaarten op allerlei manieren met bijvoeglijke naamwoorden en personages. Spelers nemen willekeurig van ieder stapeltje een of twee kaarten en worden uitgedaagd in (non-)verbaal spel de begrippen herkenbaar vorm te geven.  De bewegingen en handeling maken duidelijk Waar en Hoe iemand is. Voor het instrument ontwerp je Hoe-kaarten. Kaarten met acties, voorwerpen, stemmingen en omstandigheden.

Acties voor rollen: 

Ambachtelijke beroepen, sporten;
Werkwoorden die het uitvoeren van handelingen of bewegingen benoemen.

Sprekende rollen: 

Stemmingen voor rollen: een alfabet van stemmingen en emoties;
Bijvoeglijke bepalingen die de spelinhoud kleurgeven.

Deze kaarten ondersteunen het genuanceerd en expressief spelen.

Kijkvragen

Voor alle opdrachten van dit element kun je ze. Welke er speciaal van toepassing zijn voor die en les is aan jou.
Je kunt ook voor de kijkvragen kaarten maken, de ene leur is voor toeschouwers een andere kleur voor spelers.

Vragen voor toeschouwers

Benoem spelmomenten waaraan je ziet dat  spelers  pratende robots zijn
werkelijk handelen in spel
Beschrijf na afloop van het spel  de houding en bewegingen in rol
Beluister de stem en benoem momenten waarin je:  de stem vindt passen bij de rol
emoties in de stem vindt passen bij de rol
Geef straks suggesties aan de spelers om het instrument nog beter in te zetten.

Vragen aan spelers

Welke houdingen en handelingen helpen jou om je te verplaatsen in je rol?
Welke acties kan jouw personage nog meer ondernemen?
Hoort je stemgebruik echt bij jouw rol?
Kun je je een andere stemkleur, een accent (dialect) of ander woordgebruik voorstellen?

Voorbereiding

Zijn de bovenstaande vragen bruikbaar wat betreft woordenschat? Vereenvoudig zo nodig de taal.
Vragen
Is de taal begrijpelijk?
Welke kijkopdracht is  favoriet en waarom?
niet en hoe komt dat?
levert het best feedback en waarom?

Reflectie

Welke ontdekkingen doen de jongeren door speciaal vanuit dit element te kijken?
In welke zin versterken de vragen het kijkgedrag?
Kun je de antwoorden op de vragen uit de eerdere elementen koppelen aan deze?
Wat levert dit op?

Ubbergen, update winter 2021