Het leven achter het toneel is vaak dramatischer dan erop. Voordat we ons met voorstellingen gaan bezighouden, willen we eerst kijken naar de plaats waar het zich afspeelt, en naar een acteur die de voorstelling tot leven roept. Om jongeren meer over het theater aan de weet te laten komen is een bezoek aan het theater erg informatief.

Voorbereiding
Maak een afspraak voor een bezoek aan een theater in de buurt en bespreek of je daadwerkelijk onderstaande opdrachten met jongeren kunt uitvoeren. Loop tussen de coulissen, achter het toneel, over de stellages, op het podium. Bekijk de verlichtingsinstallatie (knoppen, schuiven, weerstanden, spots, voetlichten, gekleurde lichten) en lichtschema’s; vraag hoe je decors wisselt en bekijk een kleedkamer. Wat is er mogelijk in twee uur en waarvoor moet je oplossingen zoeken?

Vragen aan de jongeren:
Wat willen jullie te weten komen?
Wie was er al eens eerder ‘achter de coulissen’? Welke informatie kunnen jullie onderling vooraf al uitwisselen?
Welke vragen willen jullie stellen? Wie willen jullie graag te spreken krijgen?
Wat willen jullie graag in werking zien?

Vervolg van de voorbereiding
Wie informeert de jongeren tijdens de rondleiding? Splits je de groep in subgroepen en is er dan voldoende begeleiding? Op welk moment ga je het best naar het theater met het oog op zowel het schoolprogramma alsook de planning van het theater? Levert een bezoek problemen op voor gehandicapten?
Hoe regel je het vervoer? Hoe financier je het bezoek?
Wat wil je aan de jongeren laten vertellen, wat wil je hen laten vragen? Welke informatie wil je vooraf, via welk materiaal geven? Hoe bereid je de jongeren op het bezoek voor? Hoe wil je dat zij de verkregen informatie verwerken?
Is het mogelijk de jongeren zelf kort te laten spelen in het theater? Wat is daarvan de meerwaarde?

Kennismaken met een professionele regisseur/toneelspeler

Om meer over een voorstelling te weten te komen en bijgevolg meer begrip ervan te krijgen, nodig je een regisseur, speler of vormgever van een (jeugd)theatergroep uit.

Voorbereiding
Maak een afspraak met een toneelspeler voor een bespreking met de jongeren na een voorstelling in het theater. Bespreek de ontmoeting met de toneelspeler kort voor, zodat deze een taal spreekt die jongeren begrijpen. Overleg met haar hoe zij het theater, de voorstelling en het leven van een actrice aan jongeren wil uitleggen.
Probeer van tevoren meer te weten te komen over die voorstelling.
Hoe stimuleer je de jongeren tot eigen vragen? Hoe houd je de aandacht van de groep vast? Laat je een scène spelen door enkele jongeren? Staat deze in verband met het stuk waarin de acteur speelt, of gaat het om het spelen zelf (beide zijn mogelijk)? Hoe krijgt een dergelijke scène een functie in het gesprek?

De vragen van de jongeren
Mogelijke vragen die jongeren stellen: Hoe is het idee van de voorstelling ontstaan? Is het idee uitgewerkt door schrijver, spelers of samenwerkend? Heeft de regisseur de vormgeving bepaald of in overleg met spelers? Hoe lang is er aan de voorstelling gewerkt? Wilt u tonen hoe bepaalde technische zaken mogelijk zijn? Spelen jullie deze voorstelling vaak of nog lang?

De erop volgende les introduceer je de toneelspeler en stelt enkele inleidende vragen, waarna de jongeren het overnemen.