Na een studie aan de theaterschool Amsterdam, werkte ik als consulente drama. Vanuit het materiaal dat ik voor basisschool leerkrachten ontwierp, ontstond een eerste boek. Het Rijk der verbeelding, geef het terug aan de kinderen. 

Op twee docent theateropleidingen ontwikkelde ik structuren om drama als schoolvak te ontwikkelen. Om studenten in opleiding handvatten te  bieden. Veel studenten en oud studenten schreven mee aan de spelsuggesties, die je hier vindt. Zo ontstonden: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de Kunst. Beide boeken kregen een digitale opvolger: www.spelenvanuitverbeelding.eu en www.spelenisdekunst.eu

Met collegae drama ontwikkelde ik spelcomposities voor het basisonderwijs. Levensthema’ s kregen binnen een verhaal spelmogelijkheden om ervaringen en inzichten te verwerven. Spelcompositie is een uitgebreide speelwijze die een groep wekenlang in de ban kan krijgen. Later instrueerde ik NNIK (Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten) collegae kunstgeschiedenis en muziek deze werkwijze. We ontwikkelden spelcomposities voor interdisciplinaire kunsteducatie (2002). Regionale historische feiten inspireerden tot fictieve verhalen, die zich afspeelde in de drie Noordelijke provincies. Jongeren kunnen daarmee kunsthistorische perioden onderzoeken.
Ik experimenteerde op twee V.O. scholen (Leeuwarden en Haaren) met spelcomposities met als thema Nepvrienden en Over smaak valt te twisten.
Je leest erover bij Samenspel en Teamwork/geschiedenis . Je kunt deze spelcomposities aanvragen.

In de hoop dat deze site je inspireert, informeert en niet de wet voorschrijft, wens ik je veel plezier in je werk.

Lidwine Janssens
Ubbergen, update herfst 2020