Teamwork van collegae

De klassieke schoolvakken stellen inhoud centraal, de klassieke kunstvakken het ambacht van vormgevingsmogelijkheden. Hier stellen we geen van beide centraal, we laten ze samen spelen.  De behoefte honorerend van jongeren om tegemoet te komen aan hun behoefte van beleven, bewegen, verzinnen, spanning, actie en zo de wereld te ontdekken.  Als we spel integreren, verkennen jongeren via troubadours, oude theaterteksten, rollenspelen, het naspelen van informatieve films en verzinnen van vervolgscenes, brengen andere culturen hen in spelsituaties waarin ze zich improviserenderwijs redden. Verkennen  ze maatschappijleer via een rechtbankspel, spelen interviews met voor hen belangrijke figuren. De veilige oefensituatie van de spelwerkelijkheid wint het van de overhoring en het verslag en stimuleert jongeren tot gemotiveerd onderzoek en boeiende presentaties, omdat ze van binnenuit feiten en mogelijkheden leren kennen.

Spel en Nederlands

De jongeren luisteren naar enkele fragmenten van een smartlap of levenslied. Ze krijgen in groepjes de verschillende liedteksten, om de betekenis er te achterhalen. Vervolgens maken ze een eigen verhaal op het bezongen thema. Dit verhaal schrijven ze uit en geven ze vorm op de spelvloer. Klopt dit spel nog in vergelijking met wat volgens hen de tekst bezingt? De jongeren presenteren de week erop hun scène. Deze begint en eindigt met een foto, waarbij een fragment van het lied te horen is. De docent Nederlands begeleidt het schrijven van het verhaal en de verantwoording van woord- en stijlkeuze van de jongeren.
Jij als spel/theater begeleidt hen in boeiend spel en vormgeving op de spelvloer. Bijvoorbeeld: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen door Donald Jones. 

Spel en Duits

In groepjes van vijf dagen jongeren elkaar uit: drie blijven in het lokaal en krijgen een woordenlijst. Twee van hen gaan de gang op en krijgen een verhaal, waarin staat:
Wie fraude pleegde (twee Duitse namen),
Wat
z/hij daarvoor gebruikte (internet, werkschrift van een ander),
Hoe vaak zij dit deden (eenmaal, altijd bij Duits, bij tijdsgebrek)
Wanneer zij dit deden (tijdens de toets, bij thuisopdrachten) en
Waarom (lui, te moeilijk, uitwisseling: wiskunde tegen Duits).

Het is de taak van de drie jongeren om te komen achter het hoe, waarom en het aantal keren dat zij fraudeerden. Zij onderwerpen daartoe de twee aan een kruisverhoor in het Duits. De woorden die ze moeten gebruiken (en dus begrijpen) staan op het bord en passen ze al spelend toe. Terwijl de ‘daders’ op de gang instructies krijgen van de docent theater, neemt de docent Duits de Duitse woorden door met de ondervragers. De daders zeggen niets, tot iemand één van de woorden zegt. Dan geven ze antwoord in het Duits en vertellen van hun daden. Dit is het een teken dat de ondervragers op het goede spoor zitten.

Beoordeling

Als het onderzoek is afgerond, leggen de drie hun oordeel voor aan de klas en trekken zij hun conclusie (nog steeds in het Duits). Hiervoor worden zij beloond: een acht voor vijf Duitse woorden, een zeven voor vier woorden, een zes voor drie woorden enz. Je kunt nog kiezen voor puntenaftrek bij willekeurig woordgebruik, indien de fraudeurs te veel meewerken aan het onderzoek of hints geven. Ook bonuspunten zijn mogelijk, indien de jongeren de hele opdracht in fantasie Duits praten of als ze niet alleen de vijf opgegeven woorden goed gebruiken, maar ook de vooraf gegeven verhaallijn. Dit kan in subgroepen gelijktijdig gespeeld worden of door een groepje voor de rest.

Spel en Frans

Jullie hebben de mentor (le professeur principal) opgesloten, omdat hij te veel absentbriefjes (le billet d’absence) van jullie heeft. Jullie meenden dat hij een hekel (détester) aan jullie had omdat … Daarom besloten jullie op vrijdag (vendredi) dat hij het weekend schoolarrest had verdiend. De sleutel (le clés) hebben jullie in een vijver van het park gegooid, daarna zijn jullie snel verdwenen. Thuis krijgen jullie telefoon van school en moeten terugkomen. Jullie twijfelen erg of jullie toe moeten geven. Wanneer de directie een van de vijf cursieve woorden gebruikt, bekennen jullie dat gedeelte. Dit kan in subgroepen gelijktijdig gespeeld worden of door een groepje voor de rest.

Spel en Engels

De jongeren krijgen in groepen van twee of drie een stuk van een filmscript. Ze gaan dit script vertalen naar het Nederlands en mogen het woordenboek erbij gebruiken. Deze vertaling wordt ingeleverd voor het vak Engels en beoordeeld op: de inhoudelijke vertaling, bruikbaar Nederlands. Vervolgens maken ze van deze tekst een scène. De scène wordt beoordeeld op de volgende criteria: hoe maken ze gebruik van hun instrument? in hoeverre sluit de scène aan bij de sfeer van de filmscène? hoe wordt er gebruikgemaakt van vormgeving, het ‘live’-aspect van toneel ten opzichte van een film? Filmscripts naar keuze, bijvoorbeeld scènes uit Forrest Gump

Vrij naar Jac Nota (uit afstudeer werkstuk)

Leesdrama is natuurlijk in alle talen te realiseren.

Ubbergen, update winter 2021