Een ramp! Bij het jagershutje ben ik,  ik wordt vermoord!” Willemina

Het onderzoek loopt nu al een paar maanden, maar nog steeds is de zaak niet opgelost. Na vele onderzoeken zijn er acht verdachten van een groep jagers gevonden, die de moord gepleegd zouden kunnen hebben. Willemina is wanhopig en vindt pas rust als de dader gepakt is. Ze besluit de hulp in te schakelen van jonge wiskundige genieën: “Jullie moeten mij helpen de juiste dader te vinden. Alleen logisch denkwerk kan deze verschrikkelijke moord oplossen“.                                                                                                                              Docent speelt Willemina of Willem

Iedereen verdacht

Jullie krijgen een lijst met verdachten. Ik vind zelf iedereen verdacht. Iedereen had wel om de één of andere reden ruzie met mij.” Iedereen neemt deel aan het onderzoek, maar steeds wanneer twee verdachten niet meer verdacht zijn, volgt er een speelscene. Wanneer duidelijk is dat twee verdachten het niet gedaan hebben, overtuigen zij met behulp van advocaten, de geest van Willemina (de begeleider theater). De verdachten proberen echt onschuldig te lijken. Ze overtuigen Willemina met behulp van hun stem, houding en de oplossingen voor de wiskundige opgaven. Willemina vindt in principe iedereen verdacht. Wanneer de jongeren zeker weten dat twee verdachten de moord niet gepleegd hebben, moeten ze haar nog zien te overtuigen van hun onschuld. Pas dan krijgen ze de volgende opdracht. De wiskunde docent is de rechercheur die wiskundig helpt bij het oplossen van de moordscenario’s. Als het duidelijk is geworden wie de moord heeft gepleegd, speelt iemand deze verdachte, een ander zijn advocaat en is de spelbegeleider is nu de rechter. De rest van de groep bepaalt als jury hoe hoog de straf wordt.

Een ramp! Bij het jagershutje ben ik, Willemina, vermoord!” 

Ontwerp een plattegrond van de moord met symbolen voor: een meer, een jagershut, parkeerplaats, gemarkeerde plaatsen (A,B,C,D) waarvandaan geschoten kan zijn.
Maak van de verdachten een lijst met naam, motief, leeftijd, lengte, plaatsen (A,B,C,D) die de bezocht hebben, en gewicht van de auto.

Opdracht 1 schotrichting geweer

Ontwerp een plaatje van de kogelgaten in het lichaam van de jagersvrouw. Op het moment dat zij beschoten werd, stond zij met haar gezicht naar het zuiden. Bekijk en bereken de hoek die de kogel door het lichaam maakt. Als je die invalshoek weet, kun je ook bepalen vanaf welke plaats (A,B,C,D) er geschoten is. Hierdoor zullen er twee van de zes verdachten afvallen. Bepaal welke twee dat zijn en overtuig de begeleider van het feit dat deze verdachten onschuldig zijn.

Opdracht 2    Wie de schoen past …

Op plaats B zijn verscheidene voetsporen gevonden. Helaas is de schoenmaat van de verdachten onbekend. Maar gelukkig is de schoenmaat wel aan de hand van de lengte te bepalen. Hiervoor geldt de formule: L(lengte in cm.)/4,27= M(maat). Deze formule klopt echter niet precies. De schoenmaat kan precies één schoenmaat afwijken van de berekende M. Toch vallen er nu twee verdachten af. Welke zijn dit? Overtuig de begeleider hiervan, zodat je verder kunt met de volgende opdracht.

Opdracht 3    Snel, wegwezen!

De dader heeft het lichaam met de auto in het meertje gedumpt. Er zijn bij het meer bandensporen gevonden van vier auto’s. Het moet een auto met een laadruimte zijn geweest, want anders had het dikke lichaam van haar er nooit ingepast. De bandensporen van de kleinste auto die op het jachtterrein was, een Smart, waren 0,4 cm diep. Een Smart weegt 700 kilo. Een auto met een laadruimte waarin de vrouw past, laat een spoor met een diepte van 0,85 cm achter. Welke verdachte(n) is (zijn) met deze informatie in ieder geval onschuldig? Jullie briljante rechercheur, docent wiskunde, helpt jullie op weg met een rekentabel: Gewicht van verschillende auto’s en de diepte van de bandensporen.

Opdracht 4   Een vingerwijzing …

Je geeft hen op papiertjes twee vingerafdrukken en een klein stukje van een vingerafdruk dat op het lijk is gevonden. De jongeren proberen te achterhalen van welke vingerafdruk het fragment komt.

Vrij naar Jac Nota (uit afstudeer werkstuk)

Ubbergen, update winter 2021