Speltraining

Ieder loopt door de ruimte en oefent voor zichzelf de fantasietaal: bestaat de taal niet alleen klinkers. De taal is ook medeklinkers rijk! Hoe groot is het ‘alfabet’ dat gebruikt wordt?

Spelsituatie

Ieder neemt een voorwerp en probeert dit op de markt te verkopen aan iemand; met veel handelingen en bewegingen verheldert ieder de fantasietaal.

Speltraining

Ieder loopt weer door de ruimte en probeert voor zichzelf in de taal emoties door te laten klinken. Jij doet suggesties en laat hen verder zelf oefenen. Welke stemmingen laten ze erin door klinken?

Spelsituatie

De jongeren zitten verspreid over de ruimte met de ruggen tegen elkaar. De eerste begint iets te vertellen en stopt op een bepaald moment, de ander antwoordt begrijpend en vraagt verder. Dan draaien beide zich om en vervolgen het verhaal. Verandert de betekenis nu?

Spelsituatie

De groepjes spelen onderling en spelen erna om de beurt met jou als meespelend docent.
Het gaat om het benadrukken van de emoties en spanningen, niet om non-verbaal spel.
Jullie zijn
verhuizers; er ontstaat miscommunicatie waardoor er iets belangrijks breekt.
decaan en een stel jongeren. De decaan schorst de jongeren.
kinderen en net naar het circus geweest. Jullie komen helemaal opgetogen terug en willen erover van alles aan iemand vertellen. Het was echt geweldig.
jongeren en hebben gevoetbald op een plek waar het verboden was. De bal is ook nog door een ruit gegaan. Jullie vragen om goede raad aan iemands vader.
Jullie hebben op weg naar school een verschrikkelijk ongeluk gezien, zijn allemaal geschrokken en vertellen erover.

Nabespreking

Wie vertaalt een van de situaties in gewoon Nederlands?
Welke situatie was (on)herkenbaar en waardoor kwam dat?

C‘est le ton qui fait la musique

Verzamel tekstjes die meerduidig te gebruiken zijn of ontwerp dialoogjes van vier regels. Combineer deze dialogen met de Waar- of Wie Speelkaarten.

Speltraining

In duo’s onderzoeken jongeren de verschuivingen van betekenis die woorden uit een tekst of dialoog krijgen, door ze in verschillende situaties te plaatsen of als verschillende personages te zeggen.

Spelsituatie

Ieder duo kiest voor een bepaalde zingeving van een tekst en probeert tweemaal de intentie over te brengen. De eerste keer, terwijl de anderen met gesloten ogen luisteren. Is de zingeving in de stem te horen? De tweede keer, terwijl de anderen ook naar houdingen, handelingen en verhoudingen kijken. Is er overeenstemming met de eerste interpretatie die je er als luisteraar aan gaf?

Nabespreking

Welke interpretatie is er voor de eerste keer?
Verschilt deze betekenis van de tweede keer?
Waardoor ontstaan die verschillen?
Is afstand, stilte tussendoor, stem verheffen of fluisteren van invloed op de betekenis?

Ubbergen, update winter 2021